Skip to content Skip to footer
80808080
pomagamy od
medik (1) (1)
rad
DLACZEGO RHEUMA MEDICUS?

Wyłącznie specjaliści z klinicznym doświadzeniem.

Godziny otwarcia poniedziałek-piątek 800-2000

Zapewniamy szerokie możliwości diagnostyczne

Wczesne wykrywanie i terapia chorób reumatycznych są kluczowe dla poprawy jakości życia pacjentów i zminimalizowania długotrwałych powikłań związanych z tymi chorobami.

Europejskie standardy diagnostyki i terapii chorób reumatycznych mają na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki dla pacjentów z tych schorzeniami. 

Rheuma Medicus, jako wyspecjalizowane centrum, mogłoby zatrudniać wyłącznie doświadczonych reumatologów dorosłych i dziecięcych, którzy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do rozpoznawania, leczenia i monitorowania chorób reumatycznych.

medik (1) (1)
Specjalistów
8080+
z klinicznym doświadczeniem
Usług
8080+
z wykorzystaniem najnowszej technologii
nasz zespoł

Specjaliści

Zespół Rheuma Medicus to wybitni specjaliści z dziedziny reumatologii, którzy łączą swoje siły, aby pomóc pacjentom cierpiącym na choroby reumatyczne. Założony przez doświadczonych lekarzy i naukowców, zespół ma na celu nie tylko leczenie, ale także edukację społeczeństwa na temat chorób reumatycznych oraz prowadzenie badań nad innowacyjnymi terapiami.

Rheuma Medicus to szybka i skuteczna pomoc pacjentom ze schorzeniami reumatologicznymi

Przy podejrzeniu choroby zapalnej stawów lub układowej choroby tkanki łącznej tj toczeń, zespół Sjogrena i inne kluczową rolę dla dalszego losu pacjenta ma szybkość rozpoznania. W naszej przychodni uzyskają Państwo możliwość szybkiej wizyty, co zdecydowanie poprawia rokowanie i komfort życia pacjenta.

Do przychodni RM zapraszamy pacjentów z chorobami zapalnymi, zwyrodnieniowymi i metabolicznymi kości i stawów oraz chorobami układowymi tkanki łącznej. Nasi konsultanci to wysoko wykwalifikowani reumatolodzy z wieloletnim doświadczeniem. Stosujemy leczenie konwencjonalne, a w przypadkach nieskuteczności leków konwencjonalnych oferujemy nowoczesne leczenie biologiczne w ramach badań klinicznych (leczenie bezpłatne) lub zapewniamy pełną opiekę nad pacjentem leczonym biologicznie komercyjnie (na receptę).

Na terenie naszej przychodni zapewniamy:

 • Pełen zakres badań laboratoryjnych
 • Specjalistyczne Badania USG stawów
 • Kapilaroskopię
 • Biopsję gruczołów ślinowych z oceną histopatologiczną w diagnostyce zespołu suchości
 • Densytometrię

Oferujemy Państwu również konsultacje kardiologiczne, ortopedyczne, neurologiczne i laryngologiczne.

Nie świadczymy usług refundowanych przez NFZ.

Kto powinien zgłosić się poradni reumatologicznej?

Każdy pacjent podejrzewający u siebie chorobę reumatyczną powinien zgłosić się jak najszybciej do reumatologa. Choroby reumatyczne dotykają pacjentów w każdym wieku. Oferujemy konsultację w zakresie reumatologii dziecięcej i osób dorosłych.

Najczęstsze objawy niepokojące to:

 • Bóle mięśni, stawów, kości
 • Nawracający, intensywny ból, pojawiający się w jednym lub kilku stawach, niekoniecznie symetryczny, z okresowymi lub stałymi obrzękami
 • Stany podgorączkowe,
 • Niecharakterystyczne zmiany skórne tj wysypki, rumień na twarzy zwłaszcza po ekspozycji na słońce, objaw Raynauda, stwardnienie skóry, zmiany łuszczycowe skóry i paznokci
 • Sztywność poranna stawów i kręgosłupa, zwaszcza jeśli trwa powyżej 30 minut
 • Ból okolicy lędźwiowej nasilający się w nocy
 • Ograniczenie zakresu ruchu w stawach, trudności ze schylaniem się, szybko narastające trudności przy wykonywaniu codziennych czynności
 • Uczucie suchości spojówek
 • Przypadkowo stwierdzone nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych np. zbyt małą ilość białych krwinek, płytek krwi, niedokrwistość, przyspieszone OB, wysokie CRP

Szybkie rozpoznanie pozwala na uniknięcie powikłań w zakresie narządu ruchu jak również narządów wewnętrznych. Choroby tkanki łącznej nie dotyczą tylko kości, stawów i mięśni. Choruje cały organizm, a powikłania z czasem stają się nieodwracalne, pomimo stosowania najnowocześnejszego leczenia, dlatego tak ważny dla pacjenta jest czas postawienia diagnozy. W naszej przychodni zwracamy na to szczególną uwagę, zapraszamy na konsultacje w ciągu kilku dni, a czas wizyty to 30 minut.

Jakie schorzenia leczy Rheuma Medicus?

Zapraszamy pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem takich chorób jak:

Reumatolog Warszawa – Rheuma Medicus

Rheuma Medicus to miejsce, gdzie pacjenci ze schorzeniami reumatologicznymi mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Przy podejrzeniu choroby zapalnej stawów lub układowej choroby tkanki łącznej, takich jak toczeń czy zespół Sjogrena, szybkość rozpoznania odgrywa kluczową rolę dla dalszego losu pacjenta. W naszej przychodni gwarantujemy szybkie wizyty, co istotnie poprawia rokowanie i komfort życia pacjenta.

Zapraszamy pacjentów z różnymi schorzeniami reumatologicznymi, od zapalnych, zwyrodnieniowych po metaboliczne. Naszymi konsultantami są doświadczeni reumatolodzy, którzy oferują zarówno leczenie konwencjonalne, jak i nowoczesne, w tym leczenie biologiczne. Oferujemy również szeroki zakres badań diagnostycznych i konsultacji z innymi specjalistami.

Jeśli doświadczasz objawów sugerujących chorobę reumatyczną, nie zwlekaj z wizytą u reumatologa. Szybkie rozpoznanie pozwala uniknąć powikłań i poprawić jakość życia. Rheuma Medicus to miejsce, gdzie znajdziesz kompleksową opiekę i wsparcie w leczeniu różnorodnych schorzeń reumatologicznych.