Skip to content Skip to footer
80808080
pomagamy od
medik (1) (1)
rad
DLACZEGO RHEUMA MEDICUS?

Wyłącznie specjaliści z klinicznym doświadzeniem.

Godziny otwarcia poniedziałek-piątek 800-2000

Zapewniamy szerokie możliwości diagnostyczne

Wczesne wykrywanie i terapia chorób reumatycznych są kluczowe dla poprawy jakości życia pacjentów i zminimalizowania długotrwałych powikłań związanych z tymi chorobami.

Europejskie standardy diagnostyki i terapii chorób reumatycznych mają na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki dla pacjentów z tych schorzeniami. 

Rheuma Medicus, jako wyspecjalizowane centrum, mogłoby zatrudniać wyłącznie doświadczonych reumatologów dorosłych i dziecięcych, którzy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do rozpoznawania, leczenia i monitorowania chorób reumatycznych.

medik (1) (1)
Specjalistów
8080+
z klinicznym doświadczeniem
Usług
8080+
z wykorzystaniem najnowszej technologii
nasz zespoł

Specjaliści

Zespół Rheuma Medicus to wybitni specjaliści z dziedziny reumatologii, którzy łączą swoje siły, aby pomóc pacjentom cierpiącym na choroby reumatyczne. Założony przez doświadczonych lekarzy i naukowców, zespół ma na celu nie tylko leczenie, ale także edukację społeczeństwa na temat chorób reumatycznych oraz prowadzenie badań nad innowacyjnymi terapiami.