Skip to content Skip to footer

E-recepta szybko i wygodnie

Nasi pacjenci mają możliwość otrzymania e-recepy na leki przyjmowane na stałe. Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres:
rejestracja@rheumamedicus.pl. W treście-mail proszę podać:
• Imię oraz nazwisko pacjenta
• nr PESEL
• nazwę leku
• dawkę leku
• ilość opakowań.
W załączniku prosimy o dodanie potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

Jak i kto może zrealizować e-receptę?

Elektroniczne recepty na przepisane leki można zrealizować w każdej aptece na terenie Polski. Wystarczy podanie farmaceucie numeru PESEL pacjenta oraz kodu dostępu recepty. Receptę online może zrealizować każdy, kto posiada 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta, na którego wystawiona jest recepta. Bez problemu można więc wykupić potrzebne leki dla dziecka, sąsiadki, rodzica lub babci.

Jeżeli nie posiadają Państwo Internetowego Konta Pacjenta „kod dostępu”
do recepty można otrzymać poprzez kontakt telefoniczny z Rejestracją.